Gudstjeneste

I slutningen af 2015 blev der plantet en kirke i Vordingborg, som udsprang af Næstved Bykirke. Det er et af Paavejens sites.

Vordingborg City Church afholder i det første halve år af 2020
gudstjenester de tre første søndage i hver måned kl. 15.00
Med undtagelse af den 2. februar, hvor vi ikke har gudstjeneste

Find os på facebook og bliv opdateret
https://www.facebook.com/vordingborgcitychurch/

Vi afholder gudstjenester i Medborgerhuset, Skovvej 4, Vordingborg.

Kontakt Vordingborg City Church
Walter og Maria Bussink

25 30 40 19 / 22 72 70 19