Kirkens "maskinrum"


Mødetid: Onsdage kl. 18.30
Mødested: Næstved Bykirke


Vi mødes for at lovsynge og bede sammen. Vi ser det ske i det åndelige, før det sker i den fysiske verden.

Bønnenat Se datoer i kalenderen
Til bønnenætter mødes vi og beder en hel aften/nat. Der bliver serveret kaffe, kage og natmad. 

Faste Se datoer i kalenderen
Vi arrangerer ind i mellem bedemøder med faste. Her beder vi for specifikke områder/emner i samfundet.